سایر شاعران

سقوط مروارید بحرین

سقوط مروارید بحرین
ولبخند دندان نمایت

عجب شهرآشوبی
پی رد نگاهت

نوشته های مشابه

سر خم سروها
و قامت رعنای تو

عجب حکایتی دارد
قد و بالای تو

از : سیده زهره عباسپور

سقوط مروارید بحرین, کافه شعر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا