سایر شاعران

در تیرگی های تو من تنهایم

در تیرگی های تو من تنهایم
می ترسم از پشت سر
یکی مرا بگیرد!

….
ح . رزاس
۹۸٫۵٫۵

نوشته های مشابه
در تیرگی های تو من تنهایم, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا