سایر شاعران

به نفوذ عشق پناه می برم

به  نفوذ عشق  پناه  می برم
و لبی برای پرستش!
تو حاصلِ بوسه ای…
بی رایحه لطافت آموختن!


ح . رزاس
۹۶٫۶٫۶

نوشته های مشابه
به  نفوذ عشق  پناه  می برم, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا