سایر شاعران

دعا

دعا

به آیین وفاداران  وفا کن
در آغوشت مرا بی وقفه جا کن

نوشته های مشابه

کنون دلدادگی جرم و گناه است
خطا کردم؟تو هم با من خطا کن

تو ای اسطوره ی عشق الهی
مرا بر درد عشقت مبتلا کن

همانند کبوترهای آزاد
مرا در بام چشمانت رها کن

از این بازار بی رونق چه حاصل
بیا مثل خودت من را طلا کن

به دست خود بگیرم دامنت را
ترحم کن مرا حاجت روا کن

همه خواهان و مشتاق تو هستند
از این مردم پپورا را صدا کن

تنم آتش گرفته از تب عشق
طبیبا درد این عاشق دوا کن

به بندم کن که آزادی نخواهم
ترحم بر دل این بینوا کن

منم عطشان و تو آب حیاتی
تن خشکیده ام را کربلا کن

بیا  اینجا و با من از ته دل
برای این غزلبانو دعا کن

#پریسا_منصوری((#پپورا))

دعا, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا