سایر شاعران

قدرت عشق

قدرت عشق

گفتمت دیوانه ام با من خطر کن خوبِ من
عاشقت هستم بیا بر من نظر کن خوب من
کوره راه عاشقی صعب العبور و پر بلاست
پا به پایم شو کمی ،با من سفر کن خوب من

نوشته های مشابه

جادوی چشم سیاهت بی سلاحم میکند
حکم عشقت در دو عالم پادشاهم میکند
تا نگاهم میکنی مست و غزلخوان میشوم
قدرت عشقت بدینسان سر به راهم میکند

در غزلهایم همیشه شور و غوغا میکنی
جای خود را توی قلبم خوب پیدا میکنی
در تمام این غزلها من فدایت میشوم
کشته ی عشق خودت را باز احیا میکنی

درکنارت شاعر و دور از تو ویران میشوم
کفر خود را میدهم ،حتی مسلمان میشوم
من پریزادم بخواهی شکل انسان میشوم
دختر خوب و نجیبِ شهر تهران میشوم

#پریسا_منصوری((#پپورا))

قدرت عشق, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا