سایر شاعران

کیمیا با رفتنت چرخ ارابه ی تبعید از بازوی من گذشت

کیمیا

با رفتنت

نوشته های مشابه

چرخ ارابه ی تبعید

از بازوی من گذشت

وَ بار دیگر

سکوت

در قلبم ، تکرار شد.

از : ابوالقاسم کریمی

کیمیا  با رفتنت  چرخ ارابه ی تبعید  از بازوی من گذشت, کافه شعر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا