سایر شاعران

مرا نام تو زیبا می کند

مرا نام تو زیبا می کند
چون ابرها که بر نبود تو سایه می اندازند
من جای خالی نگرانت را گریسته ام
با این چشم های بهاری
که آمدنت را تاب نیاوردند و سپید شدند
به پشت سرم که نگاه می کنم
ردپای تورا می بینم که برف را پوشانده است
همه چیز را سفید کرده است
جز صدای آمدنت را در من
که هنوز ادامه دارد
امیرحسین اولاد

مرا نام تو زیبا می کند, کافه شعر

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا