سایر شاعران

تمام شهر شاعر می شود

تمام شهر
شاعر می شود
وقتی من
زیر پلک های عاشقت
پرسه میزنم

ابوالقاسم کریمی  فرزند زمین

نوشته های مشابه
تمام شهر شاعر می شود, کافه شعر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا