سایر شاعران

آنان هبوط کردند تا تو به آغوشم سقوط کنی

آنان هبوط کردند
تا تو
به آغوشم
سقوط کنی

و این بهترین
اتفاق زمین است
از : ابوالقاسم کریمی 

نوشته های مشابه
آنان هبوط کردند تا تو به آغوشم سقوط کنی, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا