سایر شاعران

من کيستم ؟ یک سایه از دردی که پنهان ست

من کيستم ؟
یک سایه از دردی که پنهان ست

یک سایه از
ابری که مُدّت هاست گريان ست

نوشته های مشابه

یک قصه ی غمگینُ
گاهی تلخُ بی پایان

ويرانه ای
از جنسِ اشکُ ماتَمُ باران

من کيستم ؟
یک شعر ِ بد حالی که غمگین ست

یا حسّ ِ بیماری
که در آینده بدبین ست

یک قطعه ی غمگینُ
دردآلود ِ یک گیتار

یا ناامیدی های ِ
الکل با غمُ سیگار
از : احمد طیبی

من کيستم ؟ یک سایه از دردی که پنهان ست, کافه شعر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا