سایر شاعران

شِعر گُفتَم تا که شايَد مال ِ من شُد

شِعر گُفتَم
تا که شايَد مال ِ من شُد

قهوه خوردَم
تا که شایَد فال ِ من شُد

نوشته های مشابه

سرنِوِشتَم را به دَستانَش سِپُردَم

رفتُ حسرت
قسمت ِامسال ِ من شد
از : احمد طیبی 

شِعر گُفتَم تا که شايَد مال ِ من شُد, کافه شعر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا