سایر شاعران

دستان ِ تو را آرام می گیرم و می خندی

دستان ِ تو را آرام
می گیرم و می خندی

چشمان ِ سیاهت را
می بینَمُ می بندی

نوشته های مشابه

عاشق شده ای انگار
ای یار پريشانم

این قصه پر از دردَ ست
می دانَمُ می دانم

آرام ، تو می گویی
من عاشقُ حِيرانَم

من تا به ابد هَستَم
من پای تو می¬مانم

با عطر ِ نفس هایت
هر لَحظه غَزَل می¬شُد

دنیای پُرَ از دَردَم
با عِشق ، بَدَل می¬شُد

هر لَحظه نَفَس هایم
دیوانه تَرَ از قَبلَ ست

هَر لحظه دِلَم بی تو
ويرانه تَرَ از قبلَ ست

ای شعر ِ پُر احساسَم
ای یار ِ پَريشانَم

دُنیا شده ای در مَن
رویا شده ای جانَم

هر لحظه ی من با تو
مَنظومه ی احساسَ ست

یک لَحظه ی تَنهایی
پايان ِ منُ جانَ ست
از : احمد طیبی

دستان ِ تو را آرام می گیرم و می خندی, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا