سایر شاعران

بایَد تو را از یاد می بُردَم

بایَد تو را از یاد می بُردَم
بایَد مَرا از یاد می بُردى

شاید زمانی عاشِقَت بودم
امّا مرا هر بار آزُردی

نوشته های مشابه

با رفتنم لبريزم از باران
با رفتَنَت هر بار می جنگم

اجبار ِ سختی بود تنهایي
هر شب کمی غمگینُ دلتنگم

الکل تو را حل کرده در ذهنم
ويرانه ام…من بی تو می مُردم

باید تو را از دست می دادم
باید تو را از یاد می بُردم
از : احمد طیبی

بایَد تو را از یاد می بُردَم, کافه شعر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا