سایر شاعران

ترانه عاشقانه گُذَر کَردم ز تنهایی ز روزايي که بيتابم

گُذَر کَردم ز تنهایی
ز روزايي که بيتابم

گُذَر کردم ز شب هایي
که دلتنگم…نمی خوابم

نوشته های مشابه

گذر کردم ز دردی را
که در جانم فرو رفته

گذر کردم تو را آخر
گذر از جان ِ خود سخته

اگر روزی مرا ديدي
نیا سمتم نگو جانم

که شاید عاشقت باشم
که شاید….نه نمی دانم

بدان این آخرین بار ست
که بازم از تو می گويم

دِگر از عِشقُ تنهایی
دِگر از غَم نمی گویم
از : احمد طیبی 

ترانه عاشقانه گُذَر کَردم ز تنهایی ز روزايي که بيتابم, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا