سایر شاعران

بوسیدمش ، لحظه ای ثانیه ها ایستادند

بوسیدمش ،
لحظه ای ثانیه ها ایستادند
وَ من خوشبختی را
نَفَس کشیدم.

ابوالقاسم کریمی_فرزندزمین

نوشته های مشابه
بوسیدمش ، لحظه ای ثانیه ها ایستادند, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا