سایر شاعران

در مکتب سرد روزگار جز غم نیاموختم.

در مکتب سرد روزگار
جز غم
نیاموختم.

چراکه مادرم
مرا
در پایتخت غم
زایید.

نوشته های مشابه

ابوالقاسم کریمی – فرزندزمین

در مکتب سرد روزگار جز غم نیاموختم., کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا