سایر شاعران

شعر سردار سلیمانی عاقبت مالک مولای من آرام گرفت

شعر سردار سلیمانی عاقبت مالک مولای من آرام گرفت
عاقبت مالک مولای من آرام گرفت
شهد شیرین شهادت ز دلارام گرفت

استجابت شد همانی که ز حق خواسته بود
آسمانی شد و این مزد سرانجام گرفت

نوشته های مشابه

رهبرم سخت نهیبی به دل دشمن زد
به گمانم که خودش معنی پیغام گرفت

به خیالش که خیالش ز تو راحت گشته
صد نه،صدها نه،هزاران ز تو همنام گرفت

وصل دیدار رخ یار مبارک سردار
خیر شد عاقبت آنکه ز حق کام گرفت

درد این ضایعه تنها به دل ایران نیست
غم فقدان تو را امت اسلام گرفت
شعر سردار سلیمانی عاقبت مالک مولای من آرام گرفت
محمدحسین محمدی
نویسنده کتابهای مجموعه شعر پرواز و غم هجران

شعر سردار سلیمانی عاقبت مالک مولای من آرام گرفت, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا