سایر شاعران

دی بود صدای پای تو پیچید، بهارشد

دی بود
صدای پای تو پیچید،
بهارشد.
سرمای تیرخورده ازآغوش گرم تو،
درگوشه ای خزید
فصل کارشد.
از : ناظرتوحیدی ثمرین 

دی بود  صدای پای تو پیچید، بهارشد, کافه شعر

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا