سایر شاعران

یڪ وقتهایے دوست داشتن میشود ساز ڪہ بنوازے

یڪ وقتهایے
دوست داشتن
میشود ساز ڪہ بنوازے
وگاہ دوست داشتنت
می شود
رقص ڪہ با گرد بادها بگردے
گاہ میشود
شعرے ڪہ
تمام جهان را بسرایے
وگاہ بر گلو می ماند.
و می شود.
بغضے ڪہ هرگز نمی ترڪد.

مریم_گمار
سپید

نوشته های مشابه
یڪ وقتهایے  دوست داشتن میشود ساز ڪہ بنوازے, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا