سایر شاعران

نگاهم که به چشمانت می افتد

نگاهم که به چشمانت می افتد
حواسم پرت می شود
آن طرف دوست داشتنت
دوباره
ودوباره
مستت می شوم

مریم_گمار

نوشته های مشابه
نگاهم که به چشمانت می افتد, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا