سایر شاعران

*چهار فصل…

*چهار فصل…

مادرم بهار بود
هر وقت که می آمد
گل از گلم میشکفت
تابستان شد ،مادرم رفت
و ماه هاست که دیگر
پاییز  جا خوش کرده  اینجا
وجودم زمستانی شده انگار

نوشته های مشابه

اشکان-ف
١٢/٩٨

*چهار فصل…, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا