سایر شاعران

آغاز خیانت از من بود

آغاز خیانت از من بود
سمندر آتش افزود
نگاهت را مگیر
پاکی یک تجمّل است
مجاورتی مجهول از ترسی مقدّس
مثل زنجره ای پا دراز به هر سو جهیده ام
به جهان کرم ها گریختم
میان اقیانوس و آسمان دفن شدم
یکی گورم
دیگری کفن
وارد یک صدف شدم
حرکاتم امضای مرا نداشت
خنده دار بودم
پاکی… ام صدا می کرد
جمعه را خریده بودم
خورشید عادتش را قاپید و رفت

ح.رزاس
*تسنیم ـ۹۷/۱/۸

نوشته های مشابه
آغاز خیانت از من بود, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا