سایر شاعران

شعر عاشقانه سپید جان ! دلم باز هوس کرده فقط

از : مجید فتحیان 

جان ! دلم باز هوس کرده فقط
از همان بوسه که دادی و نیامد خبرت
آب بر پشت سرت ریخته بودم که هنوز
نگرانم نکند دیر شود آمدنت
قاب عکس تو هنوزم
سر پا بر لب تخت
زیر هر هجمه شب
نه زمین خورد و نه زخمی به تنش
ولی انگار هنوز
تو همانی و من امروز
به پای دگران پیر شدم
پای عهد تو شکستم که زمین گیر شدم
کاش می شد که بیایی
بزنی زنگ در خانه مان
تو بگویی که منم
دست پر آمده ام
نازنین جیغ کشان
زود به سویت بدود
و فقط
اندازه ی یک لحظه دگر
تنم آغوش تو را لمس کند…

نوشته های مشابه
شعر عاشقانه سپید  جان ! دلم باز هوس کرده فقط, کافه شعر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا