سایر شاعرانغزل

شعر عاشقانه برای مونا

از چهره تو عکس دگر می کشم مونا
بر تیغ ابرو تو سپر می کشم مونا

یک جاده پیش رویت و خورشید، پشت سر
پای تو را میان سفر می کشم مونا

نوشته های مشابه

من نوجوان کوچه تنهایی ات شدم
چشم تو را همیشه به در می کشم مونا

جای حصار خاتم این چهره جدید
تابوت یک جوان ِ پسر می کشم مونا

گریانم و حریر لباست غریبه است
دست تو را به دیده ی تر می کشم مونا

تقدیر هم مزاحم دلدادگان شده
فرهاد را به زیر تبر می کشم مونا

هرگاه من به واژه تقدیر میرسم
پای تو را به عالم ذر می کشم مونا

در کوچ تو، دو خسته، دو همسایه گم شدند
من انتظار آن دو نفر می کشم مونا

آخر تو را به بند غزل می کشم شبی
آن شب تو را به سمت سحر می کشم مونا

محمد حسین ملکیان

شعر عاشقانه برای مونا, کافه شعر
شعر عاشقانه برای مونا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا