• غزل
  • گوش تا گوش به صحرا بخرام و نهراس مهدی فرجی

گوش تا گوش به صحرا بخرام و نهراس مهدی فرجی

گوش تا گوش به صحرا بخرام و نهراس مهدی فرجی

گوش تا گوش به صحرا بخرام و نهراس مهدی فرجی

 

هر طرف رو کن و تردید نکن سوی منی

باز در چشم‌ رس و دیده‌ ی پر سوی منی‌

تا ابد گر چه عزیزی ولی از یاد نبر

چشم من باشی ، در سایه ی ابروی منی

در غمم رفته‌ ای و با خوشی‌ ام آمده‌ ای

چه کنم خوی تو این است پرستوی منی

چشم بادامی و شیرین و خوش و بانمکی

چینی و تازی و ایرانی و هندوی منی

گوش تا گوش به صحرا بخرام و نهراس

شیر ها خاطرشان هست که آهوی منی !

مهدی فرجی

گوش تا گوش به صحرا بخرام و نهراس مهدی فرجی

سایر اشعار مهدی فرجی رو از لینک زیر بخونید.

مهدی فرجی

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی