سایر شاعرانغزل

برای تو دلم آیینه ی خوبی ست

برای تو دلم آیینه ی خوبی ست
رفیق و همدم دیرینه ی خوبی ست

به دنیا پشت کرده باورش این است
که تنها عشق تو گنجینه ی خوبی ست

نوشته های مشابه

نشو مظنون به خاطر خواه مجنونی
که پیشت صاحب پیشینه ی خوبی ست

بمان تا که به چشم خود ببینی دل
تفرجگاه پر سبزینه ی خوبی ست

خودت را خوب در قلبم تماشا کن
برای تو دلم آیینه ی خوبی ست

محمدعلی ساکی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا