سایر شاعرانغزل

.*پدر عشق بسوزد ….

.*پدر عشق بسوزد ….
__________________
خواستم    شرح    جفاهای      تو  را بنویسم
مو    به    مو  آنچه به من  رفته جفا بنویسم

لرزش دست  و تپشهای دل    و  جاری  اشک
سدّ  راهم    شده    نگذاشته    تا    بنویسم   

نوشته های مشابه

پدر عشق    بسوزد    که    قلم    دستم داد
تا    خطاهای    تو را    جمله    سزا بنویسم

باید    از سر    بگذارم  گله هایی که مراست
و    به    دلخواه تو  بی جا  همه جا بنویسم

نارواها    که تو    در حقّ    دل  من    کردی
بشمارم    همه  را    لطف    و    روا بنویسم

بیت    بیت  غزل    دفتر    دل    را  هر شب
یا    بخوانم    به    تمنای    تو  ، یا بنویسم

شب قدری    که تو  در خاطر من  گل کردی
جزو      محبوب ترین    خاطره ها    بنویسم

سالها رفت  که  در  اول منظومه ی عشق
مانده ام  نام    تو    یا    نام  خدا  بنویسم

شرح این قصۀ جانسوزنه حرفیست که من
بر  ورق  پاره ی  هر  بی سر و پا بنویسم

دفتر  عمر  من  از  یاوه  سرایی  پر  شد
یارب  این  توبه ی  ناکرده  کجا بنویسم؟
عباس خوش عمل کاشانی.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا