سایر شاعران

یاد روزگاران …..

*یاد روزگاران …..
________
*عباس خوش عمل کاشانی.
______________________
روزگارانی      دلم          آیینه        باور      بود
نور  در      آیینه ی      شعرم        شناور  بود

روزگارانی  که      با      پیری      سحرسیما
در      دلم    شور  جوانی      شعله ورتر  بود

نوشته های مشابه

چشمه ی  اندیشه ام    سرشار  از  ماهی
آسمان      خاطرم        غرق        کبوتر    بود

دردل تنگم    فروزان    شعله ای    از عشق
بر    سر  من  سایه ی    نخلی    تناور  بود

رهسپار  کوچه ای    لبریز      از    احساس
روی  هر  دیوار    طرحی    ساده  از  در بود

شب همه شب    تا  اذان  ساقی خورشید
ذکر      لبهایم    نمازی      خلسه  آور  بود

در    دل      یلداترین      شبهای      نامیرا
قاصدکهای      امیدم          روز    پرور    بود

پای  احساسم  اگر    پیوسته    در زنجیر
گوشه ی  میخانه ها    دستم به ساغربود

یاد    باد    آن  روزگارانی    که  در    غمها
شادی  من  دیگر    و    دل  نیز  دیگر بود.
آذر ماه 1390-شهریار

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا