سایر شاعرانسایر نوشته های ادبی

الله نجاتم بده

یه سایه از دور دیدم
یه سایه از دور دیدم
تو نبودی حتی توی دیدم
تو نبودی حتی توی دیدم
تو رفتی و منم تنها نشستم
دیگه با کسی حرف نزدم
تو رفتی و منم تنها نشستم
دیگه با کسی حرف نزدم
دیگه رفتی و تنهام گذاشتی
دیگه رفتی و تنهام گذاشتی
تو قلبت جایی واسم نذاشتی
تو قلبت جایی واسم نذاشتی
تو گفتی بهتر از من میاد
تو گفتی بهتر از من میاد
ولی نیومد دیگه هم نمیاد
ولی نیومد دیگه هم نمیاد
تو کجایی که من تنهایم
تو کجایی که من تنهایم
تو همونی بودی که میخوام
تو همونی بودی که میخوام
ولی رفتی و تنهام گذاشتی
تو رفتی و تنهام گذاشتی
رو قلب من تنها پا گذاشتی
رو قلب من تنها پا گذاشتی
الله بیا نجاتم بده
الله بیا نجاتم بده
که تنهایی خیلی بده
که تنهایی خیلی بده
الله بیا نجاتم بده
الله بیا نجاتم بده
که تنهایی خیلی بده
که تنهایی خیلی بده
تو رفتی و منم تنها رفتم
تو رفتی و منم تنها رفتم
کسی همدم نبود همراهم
کسی همدم نبود همراهم
که باشه یه قدم همراهم
که باشه یه قدم همراهم
که باشه یه قدم همراهم
که باشه یه قدم همراهم
الله بیا نجاتم بده
الله بیا نجاتم بده
که تنهایی خیلی بده
که تنهایی خیلی بده
الله بیا نجاتم بده
الله بیا نجاتم بده
که تنهایی خیلی بده
که تنهایی خیلی بده
شعر ( الله نجاتم بده ) از m.f

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا