سایر شاعران

عشق یعنی با نبودت شب به شب بیعت کنم

عشق یعنی با نبودت شب به شب بیعت کنم
یعنی از اول به هرگز بودنت عادت کنم
عشق یعنی گوشه دنیا به این پهناوری
بی تو تنها با صدایت حس امیت کنم
عشق یعنی تو برایش عشق میگویی ولی
من نمازم را به لبخند تو قدقامت کنم

صباکاظمی

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا