سپیدفرهاد گنجینه

سپیده دم افکارم را پارو زد

سپیده دم افکارم را پارو زد
برای کلامی مهری سلامی دوباره کاشتن
از رویش افکار درونم
کاجی بر افراشت همیشه سبز
در ناخودآگاهم نام خود را ستودنی نمود
برای همیشه من بودنم
تلاشی برای بهتر شدنم
از آخرین لحظه دیدارم
ظهوری ساخت برای افکار بهترم
دوباره در نام خدا بودنم
از خود بودنم در سپهر جاویدانش
دیدار تازه نمودنم
در سرشت افکارم اخلاقم
داشته هایم سبکم
ذره ای از مهرش را داشتنم
فرهاد گنجیه

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا