• غزل
  • دامی است که باید بکشاند به گناهم

دامی است که باید بکشاند به گناهم

دامی است که باید بکشاند به گناهم

دامی است که باید بکشاند به گناهم مهدی فرجی

دامی است که باید بکشاند به گناهم

سیبی که تو انداخته باشی سر راهم

ما از تو به غیر تو نداریم تمنا

من لال شوم از تو به غیر از تو بخواهم

با عقل چه خوبی که نکردم سر یک عشق

از چاله دراوردم و انداخت به چاهم

یک عمر تو رفتی و من از راه رسیدم

خورشید سفر کرد و نفهمید که ماهم

ای ابر نکن! برکه ی دل مرده ای آن زیر

دل بسته به پیدا شدن گاه به گاهم

مهدی فرجی

 

سایر اشعار مهدی فرجی رو از لینک زیر بخونید.

مهدی فرجی

 

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی