سایر شاعرانسایر نوشته های ادبی

سپرده شدن قلبم به حلقه های نفست

سپرده شدن قلبم به حلقه های نفست
گیرایی مهرت در تلاطم خواستنت
از قلبم گرمای نفس برداشتنت
با دل خواستنت عمرمو بهت دادمش
از صدای پر ضرب قلبم
آهنگی متین ساختنت
در سکوی پر چالش افکار 
کنارم بودنت
از روزهای آفتابی و کویری
گلستان خوش عطر در آوردنت
می خواهم در تو باشم با تو باشم
جز ضربانت باسازی هم کوک نباشم
می خواهم صحبت از نقاشی خیال کنم
بکشم طرحی رسمی
در پیری و زمستانم باتو باشم
می خواهم نگاهم شوی
سمت دیدگاه من بر مسائل شوی
در جست و جوی من بودن
دوچشم بینایم شوی
فرهاد گنجیه

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا