سایر شاعرانسپید

یکی از روزهای چهل و اندی سالگی ات

یکی از روزهای چهل و اندی سالگی ات
تازه می فهمی باید کسی باشد تا حال بدت را بفهمد
متوجه می شوی دیگر از سرزنش شدن واهمه نداری
از گناه کردن نمی هراسی
از دوست داشتن هم …
ناخودآگاه پی می بری 
عاشقی منطق ندارد
خواهی یافت چهل ، چهل و اندی سالگی
یک آغاز است
برای شروعی متفاوت .
” امیر نویدکیا “

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا