سایر شاعرانسپید

هر کسی عشق را طوری بیان میکند

هر کسی عشق را طوری بیان میکند 
گل میخندد
قلم میرقصد
مادر میبخشد
پدر میکوشد
پروانه میسوزد
شمع میگرید
تو میروی
من میمیرم !
” امیر نویدکیا “

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا