سایر نوشته های ادبیسپید

که زندگی آن چیزی نیست که انتظارش را داشتیم

اینکه آدم بداند
گاهی دست خودش نیست
که زندگی آن چیزی نیست که انتظارش را داشتیم
که انسان ها آن طوری نیستند که تصورش را می کردیم 
هرزگاهی بایستی
آدم های زندگیمان را
الک کنیم
برای روزهای دلتنگی .
” امیر نویدکیا “

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا