• غزل
  • به این غریبه بیا قدری آشنایی کن مهدی فرجی

به این غریبه بیا قدری آشنایی کن مهدی فرجی

به این غریبه بیا قدری آشنایی کن

به این غریبه بیا قدری آشنایی کن مهدی فرجی از کتاب چمدان معطل

 

به این غریبه بیا قدری آشنایی کن

به من بگو چه کنم بیش تر خدایی کن

به من بگو غزلی باشم و تو شاعر باش

مرا سپید کن و آشنا زدایی کن

به من که شاه قدر قدرتی تهی مغزم

طپانچه ای بچکان میرزا رضایی کن

به تیشه ای مثلاً کوه را بگو بکنم

مرا بهانه ی عمری غزل سرایی کن

*****

به این غریبه بیا قدری آشنایی کن

*****

دلم هوایی موی بلند و مشکی توست

بگو به من چه و کوتاه کن طلایی کن

بگو بیایم و در کوچه تان مرا بزنی

از این که عشق منی داستان سرایی کن

به جز من و غزلم از کسی فریب نخور

به هر غریبه و شعرش کم اعتنایی کن

دلم برای تو دریاست شاه ماهی من

بیا شنا کن و امواج را هوایی کن

 

مهدی فرجی

 

به این غریبه بیا قدری آشنایی کن

سایر اشعار مهدی فرجی رو از لینک زیر بخونید

مهدی فرجی

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی