سایر شاعرانسایر نوشته های ادبی

کبوتر

صـد جـمـلـه ناب طفـلـک از بـــر دارد
یـک کــوه خـیال خـفـته در ســر دارد
یک چشم به روی جای خالی بر سیم
یک چشم دگر به قـفــل بــر در دارد
سید محسن جوادی

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا