آی تهران مردمت هر بار تیغم میزنند امیرحسین طاهری

آی تهران مردمت هر بار تیغم میزنند امیرحسین طاهری

آی تهران مردمت هر بار تیغم میزنند امیرحسین طاهری

لا به لای این شلوغی ها که پنهان می شوم
از تمام کرده های خود پشیمان می شوم
گر چه حالا میزبان غربتم پیش از سفر
فکر می کردم که در شهر تو مهمان می شوم
لا به لای برج هایت قد کشیدن ساده نیست
من که صاف و ساده ام با خاک یکسان می شوم
من نسیم شهرمان بودم که سویت آمدم
دارم اما در هوایت مثل طوفان می شوم
خانه ات آباد حالم را نمی سازی نساز
لا اقل بگذار برگردم که ویران می شوم
آی تهران مردمت هر بار تیغم میزنند
بیشتر دلتنگ چاقو های زنجان می شوم
آی تهران مردمت هر بار تیغم میزنند امیرحسین طاهری
امیر حسین طاهری
شاعر دوست داشتنی زنجانی
شعر های دیگر امیر حسین طاهری را از لینک زیر بخوانید.
آی تهران مردمت هر بار تیغم میزنند امیرحسین طاهری

شعر خوانی امیرحسین طاهری در فرهنگسرای ابن سینا شهرک غرب

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی