سایر شاعرانغزل

چون آسمانی که پر از حور و پری ها

چون آسمانی که پر از حور و پری ها
پشت سرت بازار داغ مشتری ها

مثل نسیمی رد شدی از شهر…افتاد
با دیدنت از سر تمام روسری ها

نوشته های مشابه

احساس تلخ قهوه ها در کافه…از تو_
موسیقی زیبا و رقص آذری ها

مثل هوای تازه مطبوعی و از توست
عطر تمدن بر لباس بربری ها

عشقی که افتادی به قلب شعرهایم
شوری که افتادی به جان انوری ها

یوسف_خورشیدی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا