سید رضا هاشمیغزل

خونِ جگرِ سنگ ‘ عقیق یمنی شد

خونِ جگرِ سنگ ‘ عقیق یمنی شد
من خون جگر خوردم و قلبم حسنی شد

دندانه ی هر شانه که در موی تو افتاد
تعبیر به دندان اویس قرنی شد

نوشته های مشابه

بر کفر بشر بودن تو سایه ی شک بود
گفتیم خداوندی و باور شدنی شد

بر سفره ی لبخند تو خوبان فقرایند
بیچاره پس آن مرد گدایی که غنی شد

از تلخی ایام به تنگ آمده بودیم
گفتیم : حسن ، مایه ی شیرین دهنی شد

#پ_ن :

وفای ما به تو از حال دشمنت پیداست
جمل به خاطره دارد سگان “حوئب” را

سید رضا هاشمی ( سره )

📚از مجموعه ی :
#حال_بعید
#نشر_جمهوری

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا