کتاب حوت مهدی فرجی

کتاب حوت مهدی فرجی

این کتاب به زودی منتشر می شود.
بخشی از یکی از اشعار کتاب حوت را در زیر می خوانید.

تو، يا كسِ دگرى، آنكه در نگاه كسى
نگاه كرد و كلامى نخواند، بيگانه ست

به اجتهاد خودم، مستحقِ عقل، كسى ست
كه شعرهاى مرا خواند و گفت ديوانه ست

مهدى فرجى
از كتاب منتشر نشده “حـــوت”
بزودى

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی