حسن گایینیسپید

زیبا بودنت هنر نیست…

زیبا بودنت هنر نیست…
قشنگی با تو بازی می کند
چشمهانم را نوعی دیوانگی تصوّر کن
تأویلی…
ساده از تن

*پریچهر
ح.رزاس

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا