سایر شاعرانسایر نوشته های ادبیسپید

ادامه دارد…

شبیه سریالی که پایان یافته با جمله ی
«ادامه دارد…»
ادامه خواهم داشت، در فصل های پیشِ رو…
#سورنارخشا

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا