سایر شاعرانسایر نوشته های ادبیسپید

بار من سنگین نیست. دارم از دار دنیا،چند کتاب…

بار من سنگین نیست.دارم از دار دنیا،چند کتاب.
ساده و عاشقانه.
مرگ من آسان است.مثل آتش زدن گیسوآن کتاب هایم.آتشی تند و سریع
ک دگر هیچ نماند جز شعله ای خاکستر.
من سبکبالم و رها..
مثل شمع هایم قرمز و مثل عود خوشبوی جنگلی ام و مثل صدای یک جیرجیرک ،در دل یک شب تار.پرسکوت وبیمار…
و تمام دل خوشی ام
شعرم و سکوت شبهاست.
من از این دود،
از این شهر پر آشوب
از این غم
از این بی عشقی
غمگینم…
من دچار خفگی های بغضی سنگینم…
ب ک گویم دردم؟؟؟؟؟؟
نه، نه، نه،
راه این درد سکوت است

و شب
و شعر
و اتاقی پر ز آهنگ دل غمگینم.😔
14/6/96شیداحاتمی

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا