سایر شاعرانسایر نوشته های ادبیسپید

چندپله بالاتر ازعشق

عنوان:چندپله بالاتر ازعشق
به جایی رسیده ام
چند پله بالاتر از عشق
به آنجایی که
من
برای تو
میمیرم
و تو
مرگ را
برای من آرزو میکنی
چه زیباست این تساوی!!!
مریم باغ شیرین

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا