سایر شاعرانسایر نوشته های ادبیسپید

باورم می گوید، به تو خواهم رسید

باورم می گوید،
به تو خواهم رسید
درست؛
در نقطه ی تلاقی زمین با آسمان
و همچنان که من نزدیکتر میشوم،
افق؛
دور و دورتر می شود
آرزو شممسایی

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا