سایر شاعرانسایر نوشته های ادبیسپید

همه ی ما یک خیابان داشته ایم

میدانم ،
همه ی ما یک خیابان داشته ایم
یک پارک، یک نیمکت ، یک کافه ی همیشگی
و یک عکس که دونفره هایمان را با چشم خود دیده بود
همیشه آن خیابان ، آن پارک ، آن نیمکت ، آن کافه ی همیشگی
و آن عکس را داریم
اما آن یکنفر را مدتهاست که هیچوقت
هیچوقت نداریمش …
کاش می شد جای خالی اش را چاره ای کرد
تا دمار از روزگارت درنیاورد .
” امیر نویدکیا ”

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا