زهره میرشکارسپید

و هیچ آینه ای تصویر مرا زیباتر نشان نمی دهد

و هیچ آینه ای تصویر مرا زیباتر نشان نمی دهد
آن قدر
که چشمانش…..

زهره میرشکار

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا