• غزل
  • دلم گرفته دوباره برای بعضی ها

دلم گرفته دوباره برای بعضی ها

دلم گرفته دوباره برای بعضی ها

دلم گرفته دوباره برای بعضی ها

دلم گرفته دوباره برای بعضی ها
نمی رود ز سر من هوای بعضی ها

به ماه گفت شبی آفتاب گردانی
برو که پر شدنی نیست جای بعضی ها

چی ام؟ توار سیاهی به روی قاب زمان
پر است حافظه ام از صدای بعضی ها

غریب چون پسر نوح رانده از هر سو
نبود پشت سر من دعای بعضی ها

در آغل من چوپان عزا و عید یکی است
به هر بهانه دلم شد فدای بعضی ها

شکوه مجلس شادی من نشد احدی
منی که کشته شدم در عزای بعضی ها

بهای فرش دلم چون فزون شود چه غمی است
اگر لگد بشود زیر پای بعضی ها

*****

دلم گرفته دوباره برای بعضی ها

*****

 

دلم گرفته برای گذشته های خودم
برای درد و دل و شانه های بعضی ها

طبیب شهرم و درمانده از علاج خودم
رواست بر دلم خودم نا روای بعضی ها

به ماه گفت شبی آفتابگردانی
برو که پر شدنی نیست جای بعضی ها

متاسفانه من شاعر این شعر رو نفهمیدم کی بود ولی فیلمشون رو دارم خیلی هم زیبا و رسا اجرا کردند.

اجرای این شعر زیبا رو از یوتیوب کافه شعر ببینید.

مشاهده

اگر کسی این عزیز رو می شناسند لطفاً اسمشونو بگن که به عنوان شاعر این غزل زیبا درج کنیم.

دلم گرفته دوباره برای بعضی ها

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی